För­trol­lad

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

KOMEDI Gam­mal­dags – med skön jung­fru och sti­lig prins – teck­nat på klas­siskt Dis­ney-vis. Men ela­ka drott­ning­en kas­tar iväg den skö­na jung­frun till da­gens oteck­na­de (?!) New York. Snart kom­mer fler ef­ter, al­la för­vand­las till le­van­de män­ni­skor – men med de na­i­va per­son­lig­he­ter­na i be­håll. Ma­ka­löst väl­gjort och ro­ligt. (En­chan­ted, 2007)

LÖRDAG, KANAL 5, 21.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.