Svens­ka vinod­la­re

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV - An­ders Björk­man an­ders.bjork­man@ex­pres­sen.se

RE­POR­TAGE Na­pa Val­ley norr om San Fran­ci­sco lig­ger mitt i Ka­li­for­ni­ens vin­di­strikt. Här finns svens­kar som flyt­tat till USA för att od­la och pro­du­ce­ra vin. I An­ne Lund­bergs re­por­ta­ge­se­rie ”Land­gång” häl­sar hon den­na vec­ka på hos de fram­gångs­ri­ka svens­ka vinod­lar­na, la­gar li­te mat och får sma­ka rosécham­pagne.

TORS­DAG, SVT1, 20.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.