Kör­berg i Doo­bi­doo

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

TV-LEK Sång­a­ren Tom­my Kör­berg och skå­de­spe­la­ren Pe­ter Dal­le är kom­pi­sar pri­vat och just nu kol­le­ger på showsce­nen i Stock­holm. Här bil­dar de ena la­get i tv-le­ken ”Doo­bi­doo” och möter pro­gram­le­da­ren Malin Olsson och sång­ers­kan Lin­da Bengt­zing. Las­se Kronérs mu­sik­lek in­leds med Förs­ta mi­nu­ten och slu­tar med Sista mi­nu­ten, två svårt stres­san­de in­slag till en tic­kan­de kloc­ka.

FRE­DAG, SVT1, 20.00

Tom­my Kör­berg och Pe­ter Dal­le täv­lar i tv-le­ken ”Doo­bi­doo”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.