Grans­kar säl­ja­re

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

KON­SU­MENT Många äld­re män­ni­skor för­står in­te att de sagt ja till nytt te­le­fona­bon­ne­mang. Gransk­ning­en av te­le­fon­för­säl­ja­re är förs­ta äm­net när kon­su­ment­ma­ga­si­net ”Plus” är till­ba­ka. Det blir ock­så test av ak­ti­vi­tets­arm­band som mä­ter steg, puls och ka­lo­ri­för­bruk­ning – är vär­de­na till­för­lit­li­ga?

TORS­DAG, SVT1, 21.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.