Vem vin­ner årets Papp­ham­mar?

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

INSAMLINGSGALA En li­ten sta­ty­ett av Papp­ham­mar. Det får vin­nar­na av svens­ka hu­mor­pri­set. För and­ra året de­las pri­set ut till män­ni­skor som fått publi­ken att skrat­ta. Och det görs i ”Barn­can­cer­ga­lan – det svens­ka hu­mor­pri­set”, som är en insamlingsgala som ar­ran­ge­ras av Barn­can­cer­fon­den och Ka­nal 5. Re­por­tage om barn som drab­bats av can­cer blan­das med hu­morin­slag.

Det är en stor ju­ry med en rad eta­ble­ra­de un­der­hål­la­re in­om oli­ka gen­rer, som kol­lat allt ro­ligt i Sve­ri­ge mel­lan förs­ta maj 2015 och sista april 2016. Pri­set de­las ut i sju ka­te­go­ri­er: hu­mor­pre­sta­tion, man­lig och kvinn­lig, film­ko­me­di, scenshow, hu­mor- pro­gram. Pris för webb­hu­mor rös­tas fram på nä­tet och bar­nens pris rös­tas fram av barn.

Gästar­tist på ga­lan är sång­ers­kan Fri­da Öhrn och pro­gram­le­da­re för di­rekt­sänd­ning­en är Ca­ri­na Berg med viss hjälp av webb­ko­mi­kern Keyyo.

MÅN­DAG, KA­NAL 5, 20.00

Fo­to: KA­NAL 5

Malin Ce­der­bladh. Bi­an­ca Kron­löf. Nour El Re­fai. Ca­ri­na Berg le­der Barn­can­cer­ga­lan, där det svens­ka hu­mor­pri­set de­las ut.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.