No­mi­ne­ra­de till en Papp­ham­mar

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

HUMORPROGRAM ”Boy machi­ne”, TV4. ”Sol­si­dan”, TV4. ”Full pat­te”, SVT.

HU­MOR­PRE­STA­TION, KVINN­LIG Malin Ce­der­bladh, ”Sol­si­dan” Bi­an­ca Kron­löf, ”Full pat­te” Nour El Re­fai, ”En ko­misk de­pres­sion”

HU­MOR­PRE­STA­TION, MAN­LIG Da­vid Wi­berg, ”Boy machi­ne” Kristof­fer Ap­pelquist, ”Kristof­fer Ap­pelquist är död” Pa­trik Lars­son, Karsten To­re­b­jer, ”Psychic me­dium”

FILM­KO­ME­DI ”Präs­ten i pa­ra­di­set”. ”En un­der­bar jäv­la jul”. ”Gla­da häls­ning­ar från Mis­sång­er­träsk”.

SCENSHOW ”Sve­ri­ges histo­ria – den nak­na san­ning­en”, Özz Nû­jen, Måns Möl­ler ”En ko­misk de­pres­sion”, Nour El Re­fai ”Mor­gan Al­ling show - En fö­re­ställ­ning om kär­lek”, Mor­gan Al­ling

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.