Kal­le sät­ter se­gel

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

TRÄ­NING Kal­le Zacha­ri Wahl­ström, som för nå­gon må­nad se­dan var med och tog emot tv-pri­set Kri­stal­len för ”Gym­pa­lä­ra­ren”, är nu till­ba­ka med tred­je om­gång­en av trä­nings­se­ri­en ”Svett & eti­kett”. Han bör­jar med seg­ling, en ak­ti­vi­tet som han tror kom­bi­ne­rar trä­ning och na­tur. Men Kal­le är all­de­les för stor och klum­pig på se­gel­bå­ten. Nu ska ba­lett­dan­sö­sen Nat­halie Nordquist för­sö­ka få Kal­le att upp­trä­da li­te mer gra­ci­öst om­bord.

ONS­DAG, SVT1, 21.35

Kal­le Zacha­ri Wahl­ström med nya ”Svett och eti­kett”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.