Gry tar över Idol

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

PRATSHOW Gry Fors­sell tar över ”Idol”. Ja, in­te sto­ra ta­lang­täv­ling­en, som fort­fa­ran­de leds av Pär Lern­ström, utan ef­ter­snac­ket, det som kal­las ”Idol ex­tra”. När re­sul­ta­tet har re­do­vi­sats och tit­tar­na upp­levt ju­bel och tå­rar, då le­der Gry Fors­sell en di­rekt­sänd pratshow. Vid sin si­da har hon ra­di­o­pro­fi­len Fa­rao Groth, som var­je vec­ka sam­lar mu­si­ker, blog­ga­re, mu­sik­kri­ti­ker och and­ra tyc­ka­re i en pa­nel, som ska ha åsik­ter om fre­dags­sho­wen.

FRE­DAG, TV4, 22.50

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.