För­la­man­de ter­ror

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

är in­te Hol­ly­woods ac­tion­fyll­da at­tac­ker och bomb­ning­ar, utan det­ta hopp­lö­sa för­la­man­de till­stånd som ba­ra på­går i en lång­samt kvä­van­de var­dag. Det är som att ti­den står stil­la. Ka­me­ran sme­ker över land­ska­pet, sand­dy­ner­na, trä­den, sol­strå­lar­na och hu­sen. Allt är så otro­ligt vac­kert, och så fruk­tans­värt. ( 2014)

FRE­DAG, SVT2, 21.45

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.