Lin­coln

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

DRA­MA Ste­ven Spiel­berg be­rät­tar om Lin­colns sista må­na­der. Kriget syns näs­tan in­te alls i bild men är stän­digt när­va­ran­de. For­mu­le­ring­en om al­las li­ka vär­de ska slut­gil­tigt gö­ra sla­ve­ri­et olag­ligt. Daniel Day-Lewis gör en skå­de­spe­lar­pre­sta­tion utö­ver det van­li­ga och Oscars­be­lö­na­des för sin pre­si­dent­tolk­ning. ( 2013) FRE­DAG, TV3, 23.45

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.