In­cep­tion

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

THRIL­LER Som avan­ce­rad in­du­stris­pi­on stjäl Le­o­nar­do DiCapri­os (bil­den) idéer ur dröm­mar. Christop­her No­lan lå­ter dra­ma­ti­ken ut­veck­las pa­ral­lellt i oli­ka drömskikt och det är in­te lätt att hål­la re­da på al­la hoptvin­na­de trå­dar. Spän­nan­de tänkt och im­po­ne­ran­de ge­nom­fört. ( 2010)

SÖN­DAG, KA­NAL 5, 21.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.