Lut­fisk i Venedig

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV - An­ders Björk­man an­ders.bjork­man@ex­pres­sen.se

RE­POR­TAGE Nu är det Venedig, som är res­må­let för An­ne Lund­berg i ”Land­gång”. Hon häng­er med Aka­de­mis­ka kö­ren från Lin­kö­ping till kar­ne­va­len i Venedig, där publi­ken är klädd i 1700-tals­klä­der. Me­dan kö­ren över på si­na stäm­mor så la­gar An­ne lut­fisk. Men in­te som till svensk jul, ut­an det som på ita­li­ens­ka kal­las bac­calà.

TORS­DAG, SVT1, 20.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.