Höglund och Knyc­ka­re

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

TV-LEK För­re väns­ter­le­da­ren Lars Ohly och fot­bolls­spe­la­ren An­ton Hysén är med i sång­ers­kan Han­na Hed­lunds lag. För­ra SVT-jour­na­lis­ten Eli­sa­bet Höglund och ra­di­o­pro­fi­len Em­ma Knyc­ka­re går in i skå­de­spe­la­ren Claes Malm­bergs lag. De två la­gen täv­lar mot varand­ra i vec­kans ”Gis­sa lå­ten”, en tv-lek som hand­lar om att kän­na igen lå­tar. Pro­gram­le­da­ren he­ter Ola Sel­mén.

LÖRDAG, SVT1, 20.00

Eli­sa­bet Höglund, Em­ma Knyc­ka­re och Claes Malm­berg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.