Gru­van tar hu­set

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

KON­SU­MENT Tha­ge och Be­rith mås­te flyt­ta från sitt hy­res­hus i Malm­ber­get ef­tersom gru­van snart kom­mer att slu­ka de­ras adress. För många hy­res­gäs­ter känns fram­ti­den osä­ker och de är be­svik­na på hur gruv­bo­la­get LKAB han­te­rar flyt­ten. Det­ta tas upp av San­ne Ols­son och Mat­hi­as An­ders­son i kon­su­ment­ma­ga­si­net ”Plus”, som ock­så hin­ner med att tes­ta ketchup.

TORS­DAG, SVT1, 21.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.