Fem nya Jo­han Falk

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

KRIMINALDRAMA Jo­han Falk ( Ja­kob Eklund) käm­par vi­da­re mot den grova brotts­lig­he­ten i Gö­te­borg och föl­jer ett spår till Ri­ga i Lett­land. Sam­ti­digt släpps Seth Ry­dell ( Jens Hul­tén) och hans kum­pa­ner ur fäng­el­set, där man vär­vat nya med­lem­mar till Ry­dell­gäng­et. Den förs­ta av fem nya Jo­han Falk-fil­mer – som på­stås va­ra de sista – har un­der­ti­teln ”Ur as­kan i el­den”.

SÖN­DAG, TV4, 21.00

Jo­han Falk (Ja­kob Eklund).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.