Två kval­mat­cher

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

FOT­BOLL VM-kva­let fort­sät­ter för Sve­ri­ges nye för­bunds­kap­ten Jan­ne An­ders­son och hans nya fot­bolls­lands­lag. Det blev oav­gjort i pre­miä­ren mot Ne­der­län­der­na. Nu är näs­ta mot­stån­da­re Lux­em­burg, sämst i kval­grup­pen, och där mås­te Sve­ri­ge vin­na. Någ­ra da­gar se­na­re är det hem­ma­match mot Bul­ga­ri­en, som är en myc­ket svå­ra­re mot­stån­da­re.

FREDAG, KA­NAL 5, 19.00 MÅN­DAG, KA­NAL 5, 19.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.