Par­ti­le­dar­de­batt

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

DE­BATT Sam­hälls­ma­ga­si­net ”Agen­da” stäl­ler till med par­ti­le­dar­de­batt. Al­la riks­dags­par­ti­er­nas le­da­re är in­bjud­na att del­ta i di­rekt­sänd­ning­en. Det in­ne­bär Ste­fan Lö­ven (S), An­na Kin­berg Bat­ra (M), Jim­mie Åkes­son (SD), An­nie Lööf (C), Jo­nas Sjöstedt (V) Jan Björ­klund (L), Eb­ba Busch Thor (KD), Isa­bel­la ­Lö­vin (MP). De­bat­ten leds av Mats Knut­son och Ca­mil­la Kvar­toft.

SÖN­DAG, SVT2, 20.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.