Dubb­la VM-kval­mat­cher för Sve­ri­ge

TV (Sweden) - - VECKANS DIREKTSÄNDA SPORT I TV -

FOT­BOLL Först mö­ter Sve­ri­ge Lux­em­burg och se­dan kom­mer Bul­ga­ri­en. Den se­na­re VM-kval­mat­chen spe­las på hem­ma­plan. Och för al­la som in­te har chan­sen att ta sig till Fri­ends are­na i Sol­na vi­sas själv­klart mat­chen på tv. Bul­ga­ri­en är för till­fäl­let ran­kad tvåa i FI­FA:s lis­ta så Mar­cus Berg (bil­den) och kom­pa­ni får nog myc­ket att gö­ra i kväl­lens kval­match.

FREDAG, KA­NAL 5, 19.00 MÅN­DAG, KA­NAL 5, 19.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.