Det kna­kar i fo­gar­na

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

så det smäl­ler i öro­nen på åskå­da­ren. Sak­ta på­ver­kas de fem av varand­ra och till slut mås­te de ta kon­se­kven­ser­na av si­na hand­ling­ar. Skå­de­spe­lar­na – med en fan­tas­tisk Ann Pe­trén (Guld­bag­ge­be­lö­nad) i spet­sen – ger Runge än en gång sin ful­la tillit. Karak­tä­rer­na är dock in­te li­ka helgjut­na som ti­di­ga­re, fle­ra blir lätt skis­sar­ta­de. ( 2011)

LÖRDAG, SVT1, 23.40

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.