Walk the li­ne

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

DRA­MA En kär­leks­hi­sto­ria med för­hin­der – mel­lan John­ny Cash och Ju­ne Car­ter. Bör­jan av en sång­ar­kar­riär, kan­tad av miss­bruk. Jo­aquin Pho­neix och Ree­se Wit­herspoon (Oscars­be­lö­nad) över­ty­gar i bå­de ord och to­ner. ( 2005)

LÖRDAG, TV4, 0.25

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.