The mor­tal ­in­stru­ments: Stad av skug­gor

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

ÄVEN­TYR Histo­ri­en är ac­tions­päc­kad och snyggt gjord, be­tyd­ligt mind­re ängs­lig och kysk än ” Twi­light”, som man drar pa­ral­lel­ler till. Fil­men är nå­got för lång, fylld av mar­drömsmons­ter. (Mor­tal In­stru­ments: The ci­ty of bo­nes, 2013) FREDAG, TV4, 23.10

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.