Hap­py end

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

DRA­MA Björn Runge lan­dar sista de­len i vad han kal­lar sin be­fri­el­setri­lo­gi. Den som bör­ja­de med mäs­ter­li­ga ”Om jag vän­der mig om” och fort­sat­te med ab­so­lut tro­vär­di­ga ”Mun mot mun”.

”Hap­py end” kret­sar kring fem per­so­ner som ver­kar nått vägs än­de. Här kna­kar det i de själs­li­ga fo­gar­na

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.