The aveng­ers

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

ÄVEN­TYR En ka­val­kad av se­ri­e­hjäl­tar går ihop för att räd­da värl­den. Snyg­ga ac­tion­sce­ner med väl­gjor­da ef­fek­ter ba­lan­se­ras mot re­la­tions­dra­mer. Hu­morn i kon­flik­ter­na är det sto­ra vär­det, spe­ci­ellt mel­lan Hul­ken och Thor - men al­la trå­dar gör det svårt att bli in­vol­ve­rad. ( 2012)

LÖRDAG, KA­NAL 5, 21.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.