Omöj­ligt att stå emot

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

Last stop ­Fruit­va­le sta­tion

DRA­MA

Ti­digt ny­års­da­gen 2009: En obe­väp­nad 22-årig svart kil­le, Oscar Grant, skjuts i ryg­gen av en po­lis, när han ef­ter ett bråk tving­ats ner på mage på per­rong­en till en tun­nel­ba­nesta­tion. ­Ef­teråt för­kla­rar po­li­sen att han miss­tog sitt död­li­ga tjäns­te­va­pen för den el­pi­stol han ock­så bar på.

”Last stop...” ut­spe­lar sig un­der de sista 24 tim­mar­na i Grants liv. Lång­films­de­bu­te­ran­de Ry­an Coog­lers ka­me­ra kry­per tätt in­till. Det är omöj­ligt att stå emot Mi­chael B Jor­dans ly­san­de och hjärt­kni­pan­de ge­stalt­ning. Ett ge­nom­brott av det sto­ra slaget. Fil­mens sista replik får den mest hård­hu­da­de att bry­ta sam­man. ( 2013)

FREDAG, SVT2, 21.45

Foto: SIGNIFICANT PRO­DUC­TIONS

Oscar Grant (Mi­chael B Jor­dan).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.