Beck: Hämn­dens pris

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

KRIMINALDRAMA Först i and­ra Beck-om­gång­en – ett fall vars lik­he­ter med Malex­an­der ska va­ra en ren till­fäl­lig­het. Ma­nu­set låg klart när det ” ko­pi­e­ra­des” av en grym verk­lig­het. Shan­ti Ro­ney (bil­den) är den­na film­se­ri­es mest ond­ske­ful­le brotts­ling, som fix­ar en svet­tig upp­lös­ning i ett om­ring­at hus på lan­det. ( 2001)

FREDAG, SJUAN, 22.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.