Bin­go­lot­to fyl­ler 25 år

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

UN­DER­HÅLL­NING 25 000 kro­nor i mi­nu­ten lot­tas ut när ”Bin­go­lot­to” fyl­ler 25 år. Det är ba­ra en del i det stor­slag­na fi­ran­det när ”Bin­go­lot­to” sänds di­rekt, he­la tre och en halv tim­mar, un­der he­la lör­dags­kväl­len och vrä­ker ut bi­lar och re­sor och mil­jon­vins­ter.

Det blir ock­så bred un­der­håll­ning mel­lan bingout­ro­pen. Ar­tis­ter är Char­lot­te Per­rel­li, Dol­ly Sty­le, Las­se Ste­fanz, Chris­ter Sjögren och Eli­sa. Youtu­bern Da­ni­el Nor­berg, som på fre­dags­kväl­len var i ”Doo­bi­doo”, dy­ker upp för att fram­fö­ra en spe­ci­al­skri­ven hyll­nings­låt till ”Bin­go­lot­to”.

TV4:s Renée Ny­berg är ex­train­kal­lad för le­da pro­gram­met i stäl­let för Ing­var Oldsberg som nu är gäst. Renée in­ter- vju­ar även de ti­di­ga­re pro­gram­le­dar­na Lotta Eng­berg, Las­se Kronér, Ric­kard Ols­son och Ma­rie Ser­ne­holt. Och så kom­mer för­stås ”Lo­ket” Ols­son, han som star­ta­de allti­hop för 25 år se­dan.

LÖR­DAG, TV4, 20.00

Fo­to: TV4

Renée Ny­berg le­der 25-års­ka­la­set och får be­sök av många av de ti­di­ga­re pro­gram­le­dar­na. DÅ Leif ”Lo­ket” Ols­son. Las­se Kronér. Ric­kard Ols­son. Lotta Eng­berg. Ma­rie Ser­ne­holt. Ing­var Oldsberg NU

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.