San­nex på re­sa

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV - An­ders Björk­man an­ders.bjork­man@ex­pres­sen.se

RE­POR­TAGE Ef­ter re­por­tage jor­den runt sät­ter sig nu An­ne Lund­berg i en or­kes­ter­buss för att åka på svens­ka vägar med dans­ban­det San­nex. Det är ett tufft jobb för dans­ban­dets fy­ra kil­lar som har 150 spel­ning­ar om året i he­la Sve­ri­ge. I vec­kans ”Land­gång” rap­por­te­rar An­ne Lund­berg från dans­bands­li­vet.

TORS­DAG, SVT1, 20.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.