Mo­de­hus i Pa­ris

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

DRA­MA­SE­RIE And­ra världs­kri­get är över och två brö­der sat­sar på ett mo­de­hus i Pa­ris. Clau­de är den ska­pan­de konst­nä­ren, Paul är den hård­hän­te af­färs­man­nen och i bak­grun­den finns mam­ma Yvet­te, som har grepp om mo­de­hu­set. För söm­mers­kan Ni­na vän­tar bå­de kär­lek och ett nytt liv. ” The col­lec­tion” är en fransk-brit­tisk dra­ma­se­rie i sju av­snitt.

LÖR­DAG, SVT1, 21.30

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.