Ve­te­ra­nen Ro­bin

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

PRATSHOW Ro­bin Pauls­son är ve­te­ra­nen bland svensk tv:s pratshowvär­dar och har hål­lit på läng­re än bå­de Fred­rik Skav­lan och Da­vid Hel­le­ni­us. Nu star­tar han sin elf­te sä­song av ”Ro­bins” där gäs­ter­na är Pe­ter Sett­man, och mor och dot­ter Per­nil­la Wahl­gren och Bi­an­ca Ingros­so.

LÖR­DAG, SVT1, 21.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.