Nya fall för GW

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

KRIMINALMAGASIN Pro­fes­sorn i kri­mi­no­lo­gi, Leif GW Pers­son, är till­ba­ka med po­pu­lä­ra kri­mi­nal­ma­ga­si­net ” Vec­kans brott”, som har mil­jon­publik på tis­da­gar. Som van­ligt tar GW Pers­son upp bå­de ak­tu­el­la hän­del­ser och hi­sto­ris­ka brott och kryd­dar med si­na per­son­li­ga syn­punk­ter. Ca­mil­la Kvar­toft hål­ler i bå­de pro­gram­met och pro­fes­sorn.

TIS­DAG, SVT1, 21.00

Leif GW Pers­son är till­ba­ka med ”Vec­kans brott”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.