Ra­pa­port till­ba­ka

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

KRIMINALDRAMA I fil­men ”Liv­vak­ter­na” från 2001 job­ba­de Jo­han Falk i sä­ker­hets­bran­schen där han var kol­le­ga med Per­nil­la Vas­quez ( Alex­an­dra Ra­pa­port). Nu möts de igen ef­ter många år när GSI-po­li­ser­na är på spa­ning i Stock­holm. Per­nil­la ver­kar hjäl­pa miss­tänk­ta ter­ro­ris­ter med va­pen i and­ra nya ”Jo­han Falk”-fil­men med un­der­ti­teln ” Tyst di­plo­ma­ti”.

SÖN­DAG, TV4, 21.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.