Nyqvist be­rät­tar

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

DO­KU­MEN­TÄR Skå­de­spe­la­ren Mi­chael Nyqvist be­rät­tar i ”Mi­chael Nyqvist – ett por­trätt” om sin pro­ble­ma­tis­ka upp­växt i Stock­holm, att han in­te gil­lar rö­da mat­tan och hur det är att un­der in­spel­ning­ar va­ra bor­ta från bar­nen El­len och Art­hur. Do­ku­men­tä­ren vi­sar ock­så klipp ur fil­mer, bland an­nat med Tom Cru­i­se och Pi­er­ce Brosnan.

SÖN­DAG, SVT1, 21.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.