Tran­scen­dence

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

THRILLER En kall men vi­su­ellt spek­ta­ku­lär thriller, som kanske nå­gon­stans vill dis­ku­te­ra den glo­ba­la forsk­ning­ens på­ver­kan på mo­ral och män­ni­ska. Den som kö­per grund­histo­ri­en om en man som tran­scen­de­rar in i den di­gi­ta­la värl­den och poc­kar på makt er­bjuds full­vux­en un­der­håll­ning. Men ing­en ny ”In­cep­tion”, då Christop­her No­lan en­bart står som pro­du­cent. (2014) TORS­DAG, TV6, 21.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.