Blå är den var­mas­te fär­gen

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

DRA­MA Ab­del­la­tif Ke­chiches långa kär­leks­dra­ma är för­bryl­lan­de. Det är myc­ket som är bra sam­ti­digt som det stör. Den unga tje­jen Adè­le går ige­nom en trans­for­ma­tion, från ton­å­ring till kvin­na. Ifrån ett all­dag­ligt liv till ett i ut­an­för­skap i en les­bisk re­la­tion. Hon sö­ker

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.