The dark knight

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

ACTIONDRAMA Fi­gu­ren i släng­kap­pa är in­te nå­gon sång- och dans­man – be­svä­ran­de hu­mor­fritt emel­lanåt. Men He­ath Led­ger bju­der på en to­talt ut­flip­pad och stor­ar­tad tour de for­ce – au­stra­li­erns sista full­bor­da­de skå­de­spe­larin­sats Oscars­be­lö­na­des postumt. (2008) SÖN­DAG, KA­NAL 5, 21.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.