Her­cu­les: The Th­rachi­an wars

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

ÄVEN­TYR Lätt kun­de det bli li­ka en­for­migt som ett tv-spel. Men hu­mor, ils­ka och in­tri­gens tvä­ra kast hål­ler be­rät­tel­sen vid liv. Vik­ti­gast är än­då att hjäl­ten ( Dway­ne John­son) tillåts se på sig själv med viss di­stans. (2014)

FRE­DAG, TV4, 23.10

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.