Idyl­len sätts mot fa­sor

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

Mi­kael Pers­brandt. Pers­brandt är dra­mats hjär­ta, en lä­ka­re ut­an gräns som gör vad han kan för ter­ro­ri­se­ra­de flyk­ting­ar i Dar­fur. Ansla­get kan tyc­kas allt­för splitt­rat och de af­ri­kans­ka fa­sor­na som bak­grund till svå­rig­he­ter­na i den dans­ka idyl­len tål att dis­ku­te­ras. Men den ytt­re och in­re spän­ning­en väx­er oav­bru­tet. (Hæv­nen, 2010) LÖR­DAG, SVT1, 23.10

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.