Hämn­den

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

DRA­MA Två poj­kar möts i sko­lan, Eli­as för­äld­rar lig­ger i skils­mäs­sa och Christi­ans mam­ma har just dött – käns­lor­na är svå­ra att han­te­ra. Su­san­ne Bi­er är en su­ve­rän be­rät­ta­re, och hon har en stor­ar­tad för­må­ga att få ut det bäs­ta av si­na skå­de­spe­la­re – här Tri­ne Dyr­holm, Ul­rich Thom­sen och

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.