Fun with Dick and Ja­ne

TV (Sweden) - - SVENSKA KANALER -

KOMEDI Ame­ri­kans­ka fi­nan­s­kri­sen speg­la­des som svart komedi re­dan för fle­ra år se­dan. En komedi med go­da ut­sik­ter att bli nå­got av en klas­sisk ” kris­film”, un­ge­fär som Cap­ra ger oss bil­der av 30-tals­kri­sen. (2005)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.