Un­der­world: Ri­se of the Lycans

TV (Sweden) - - SVENSKA KANALER -

AC­TION Ka­te Beckin­sa­le ha­de trött­nat – och många av oss med hen­ne – på den­na gam­la blods­fejd med vid­häng­an­de skinn­roc­kar och la­tex. Här har man snott ett ut­tja­tat grepp. (2009)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.