Ne­ver let me go

TV (Sweden) - - SVENSKA KANALER -

DRA­MA Mis­sa­de chan­ser och för­spilld tid var vik­ti­ga ingredienser ock­så i Ka­zuo Is­hi­gu­ros ti­di­ga­re ro­man ”Åter­sto­den av da­gen”, och fil­ma­ti­se­ring­en var hjärt­skä­ran­de. I jäm­fö­rel­se lan­dar ”Ne­ver let me go” gans­ka platt. (2010)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.