Kru­us­vall i Doo­bi­doo

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

TV-LEK Hen­rik Kru­us­vall, pro­gram­le­da­re för SVT:s sön­dags­ma­ga­sin ”Lan­det runt”, bil­dar lag med ko­mi­kern An­ni­ka An­ders­son, som just nu spe­lar re­vy på Li­se­bergs­te­a­tern i Gö­te­borg. Mot­stån­dar­la­get be­står av Sus­sie Eriks­son, ko­me­di­en­ne och sång­ers­ka, och Da­ni­el Nor­berg, som pa­ro­di­e­rat Me­lo­di­festi­va­len på Youtu­be. Las­se Kronér le­der tv-le­ken som he­ter ”Doo­bi­doo”.

FRE­DAG, SVT1, 20.00

Hen­rik Kru­us­vall och An­ni­ka An­ders­son i ”Doo­bi­doo”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.