Tre sys­kon på Åland

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

DRA­MA­SE­RIE Två må­na­der har gått när and­ra sä­song­en av ” Tjoc­ka­re än vat­ten” bör­jar. Jon­na och Las­se åter­vän­der till pen­sio­na­tet på Åland där det ska ser­ve­ras jul­bord. Men de­ras bror Os­kar är de­pri­me­rad och har in­te or­kat med för­be­re­del­ser­na. De tre sys­ko­nen mås­te nu job­ba till­sam­mans för att snabbt få ord­ning på pen­sio­na­tet. Och åter på­minns de om fa­mil­jens mör­ka histo­ria.

MÅN­DAG, SVT1, 21.00

Fo­to: BALDUR BRAGASON /SVT

Jo­el Spi­ra, Ali­et­te Op­heim, Björn Berglund i dra­ma­se­ri­en ”Tjoc­ka­re än vat­ten”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.