Mys­tisk skidort

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV - An­ders Björk­man an­ders.bjork­man@ex­pres­sen.se

THRIL­LER­SE­RIE För 20 år se­dan stäng­des ski­dan­lägg­ni­nen Svart­sjön ef­ter ett mord, som väck­te stor upp­märk­sam­het. Unge Jo­han, som har ri­ka för­äld­rar, tar nu över stäl­let och åker dit med ett gäng kom­pi­sar för ski­dåk­ning och fes­tan­de. Men då hän­der det sa­ker som splitt­rar grup­pen och i den svå­ra ky­lan blir de ock­så iso­le­ra­de. ”Svart­sjön” är en skan­di­na­visk thril­ler­se­rie i åt­ta de­lar med Filip Berg och Val­ter Skars­gård.

TORS­DAG, TV3, 21.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.