Tv-po­li­ser i Doo­bi­doo

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

TV-LEK Skå­de­spe­la­ren och mu­si­kalar­tis­ten Al­bin Flin­kas bil­dar lag med Katrin Sund­berg, mångsidig skå­de­spe­la­re, som barn mest kän­ner som häx­an Sur­tant. And­ra la­get be­står av skå­de­spe­lar­na Malin Ar­vids­son och Eric Erics­son, som bå­da spe­lat kri­mi­nal­po­li­ser i tv, men han blev mer känd som fram­gångs­rik del­ta­ga­re i ”På spå­ret”. Nu täv­lar de hos Las­se Kronér i tv-le­ken ”Doo­bi­doo”. FRE­DAG, SVT1, 20.00

Malin Ar­vids­son och Eric Eric­son i vec­kans ”Doo­bi­doo”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.