LeMarc spe­lar

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

MUSIKSERIE ” Tho­mas Andersson Wij spe­lar med Pe­ter LeMarc” är ti­teln på det förs­ta av fy­ra mö­ten mel­lan mu­si­kern An­der­s­son Wij och kän­da ar­tis­ter. Det blir prat och det blir po­pu­lä­ra lå­tar in­för publik. I pre­miä­ren får Tho­mas spe­la med Pe­ter LeMarc som han be­und­rat se­dan ton­å­ren.

FRE­DAG, SVT1, 22.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.