Kal­le spe­lar upp

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

UN­DER­HÅLL­NING Kal­le Mo­ra­eus har slagit upp täl­tet vid Or­sa­sjön och satt fi­o­len un­der ha­kan. Dags för än­nu en sä­song av ”Mo­ra­eus med me­ra”, där Kal­le blan­dar mu­si­ka­lis­ka gäs­ter av al­la sor­ter, gär­na så det blir li­te kroc­kar. I förs­ta av sju lör­da­gar möts två mu­siksti­lar som en gång stod mot varand­ra: schla­ger­ve­te­ra­nen Las­se Holm och gam­la pro­gg­grup­pen Keb­ne­kaj­se. Och så kom­mer Al­ca­zar och sät­ter fart på dis­ko­ku­lan.

LÖR­DAG, SVT1, 20.00

Kal­le Mo­ra­eus i ”Mo­ra­eus med me­ra”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.