Hit­ch­cock-kväll

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

KULTUR Al­fred Hit­ch­cock, en av värl­dens mest kän­da re­gis­sö­rer, är te­mat för två­ans kul­tur­kväll. Start med frans­ke re­gis­sö­ren Fran­co­is Truf­fauts in­ter­vju med Hit­ch­cock. Se­dan spi­ont­hril­lern ”No­to­ri­ous” som ope­ra, en ver­sion som blev en fram­gång på Gö­te­borgso­pe­ran för­ra året. Och kväl­len av­slu­tas med klas­si­kern ”Psycho” från 1960.

LÖR­DAG, SVT2, 19.05

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.