För­längd hör­na

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

PRATSHOW Da­vid Hel­le­ni­us öpp­nar för sjun­de året ”Hel­le­ni­us hör­na” och nu har han fått ut­ö­kad tid, halv­tim­men har bli­vit en hel tim­ma. Det­ta in­ne­bär att han var­je vec­ka har plats för två gäs­ter och i pre­miä­ren är det ar­tis­ten Mag­nus Ugg­la och ko­mi­kern Jo­han Glans.

SÖN­DAG, TV4, 20.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.