Äng­eln på sjun­de trapp­ste­get

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

DRA­MA Frank McCourt skrev om sin upp­växt på 30-ta­let – familjen flyt­ta­de mot ström­men från de­pres­sio­nens Ame­ri­ka till sväl­tens Irland.

Driv­ne eng­els­ke re­gis­sö­ren Alan Par­ker har gjort ett por­trätt av hans elän­de. Sys­kon dör och sys­kon föds. Pap­pa, Ro­bert Car­ly­le, su­per och mam­ma, Emily Wat­son, tving­as va­ra stark. I den to­ta­la fat­tig­do­men är den ka­tols­ka kyr­kan bå­de trös­ta­re och för­tryc­ka­re. För Frank ljus­nar bil­den när han själv och dröm­men om Ame­ri­ka väx­er.

Alan Par­kers bil­der är som all­tid per­fek­ta, men var­ken Frank el­ler familjen kom­mer rik­tigt nä­ra. (Angela’s ashes, 1999)

LÖR­DAG, SVT1, 22.25

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.